Roemenië algemeen

Hydrografie

De Roemeense Karpaten vormen het brongebied van talloze rivieren. Direct of indirect stroomt dit water uiteindelijk in de Donau (Dunărea), want bijna heel Roemenië valt binnen het stroomgebied van deze rivier. Voordat de Donau de Zwarte Zee bereikt, vertakt zij zich in een omvangrijke delta. De Donaudelta behoort tot de grootste rivierdelta's van Europa.

Rivieren in Roemenië ☛ Crișana en Banaat ☛ Transsylvaanse plateau ☛ Maramureş ☛ Roemeens Moldavië
☛ Walachije (Muntenië en Oltenië) ☛ Dobroedzja
Stroomgebied van de Donau
Referenties

Rivieren in Roemenië

De hydrografie beschrijft het netwerk van rivieren, meren en kanalen (Berendsen, 2008). Deze beschrijving beperkt zich tot een overzicht van de belangrijkste rivieren van Roemenië. De loop van deze rivieren wordt sterk beïnvloed door de oriëntatie van de Karpaten. De Donau wordt beschreven aan de hand van het stroomgebied. De overige rivieren worden beschreven per landstreek.

Een groot deel van de neerslag die valt in Roemenië, stroomt via een uitgebreid stelsel van beken en rivieren naar de Tisza in Hongarije. De Tisza stroomt ten noorden van de Servische hoofdstad Belgrado in de Donau. Via de Tisza voert de Donau indirect een belangrijk deel van de Roemeense neerslag af. Stroomafwaarts stroomt de Donau door het zuiden van Roemenië, waar de rivier nu direct water uit Roemenië opneemt en afvoert. «

Crișana, Banaat en het Banater Gebergte

In de landstreek Crișana stromen de drie Cris-rivieren. De Witte Cris (Crișul Alb), Zwarte Cris (Crișul Negru) en Snelle Cris (Crișul Repede) ontspringen in Munţii Apuseni. In Hongarije verenigen de drie rivieren zich in de Körös, die uitkomt in de Tisza.
In de Roemeense Banaat (Banat) is de Timiș de belangrijkste rivier. De Timiș stroomt naar Servië en komt uit in de Donau.
In het Banater Gebergte ontspringt de Nera. De rivier vormt in de benedenloop een natuurlijke grens tussen Roemenië en Servië en komt uit in de Donau.«

Transsylvaanse plateau

Het Transsylvaanse plateau (Podișul Transilvaniei) vormt een bekken tussen de Oost-Karpaten, Zuidelijke Karpaten en Munţii Apuseni. De omringende bergen wateren af op dit bekken, dat diep door de rivieren is ingesneden. Drie belangrijke rivieren verlaten het bekken in de richting van de Tisza en de Donau.
Richting het westen stroomt de Mureș die wordt gevoed door de zijrivieren Târnava Mare, Târnava Mică en Arieș. Het dal van de Mureș vormt de grens tussen de Zuidelijke Karpaten, het Banater Gebergte en Munţii Apuseni. In Hongarije stroomt de Mureș in de Tisza.
Richting het noordwesten stroomt de Someș, die ook in Hongarije in de Tisza stroomt.
Tot slot verlaat de Olt via de Rode Torenpas (Pasul Turnu Roșu) het Transsylvaanse plateau in zuidelijke richting. Daar voegt het water zich ter hoogte van de Bulgaarse grens in de Donau. «

Maramureș

Het grootste deel van de neerslag in de landstreek Maramureș stroomt via een aantal kleinere rivieren - waaronder de Iza en Vișeu - richting de Tisza. De Tisza vormt gedeeltelijk - voordat de rivier afbuigt naar Hongarije - een natuurlijke grens tussen Roemenië en Oekraïne. «

Roemeens Moldavië

De rivieren in Roemeens Moldavië (Moldova) stromen van noord naar zuid. De Proet (Prut) ontspringt in de Woudkarpaten in Oekraïne. In de Boekovina (Bucovina) vormt de rivier gedeeltelijk de grens met Roemenië. Vanaf het drielandenpunt met Oekraïne en de Republiek Moldavië stroomt de Proet in zuidoostelijke richting. De rivier vormt nu een natuurlijke grens tussen Roemenië en de Republiek Moldavië. Ten oosten van Galaţi stroomt de Proet in de Donau.
Een andere belangrijke rivier is de Siret. Gevoed door de zijrivieren Buzău, Bistrița en Bârlad, stroomt ook de Siret bij Galați in de Donau. «

Walachije (Muntenië en Oltenië)

Vanuit de Zuidelijke Karpaten stroomt de neerslag richting het zuiden naar de Donau. De belangrijkste rivieren zijn (van west naar oost) de Cerna, Jiu, Olt, Argeș, Dâmbovița, Ialomița en Prahova. «

Dobroedzja

De westelijke helft van de droge landstreek Dobroedzja (Dobrogea) watert af op de Donau. De oostelijke helft van Dobroedzja watert direct af op de Zwarte Zee en is het enige deel van Roemenië dat niet binnen het stroomgebied van de Donau valt. De natuurlijke waterscheiding in Dobroedzja is verstoord door de aanleg van kanalen in de communistische periode. «

Het stroomgebied van de Donau

De Donau is de belangrijkste rivier van Roemenië en is met een lengte van 2900 kilometer - na de Wolga - de langste rivier van Europa (Beukenkamp, 2004). De majestueuze rivier stroomt vanuit haar brongebied in Duitsland via Oostenrijk, Slowakije, Hongarije en Kroatië naar Servië. De Donau stroomt Roemenië binnen via de IJzeren Poort (Porţile de Fier). Deze langste rivierkloof van Europa (134 kilometer) vormt de grens tussen de Karpaten en de Balkan (Földvary, 1988).

» Bekijk de locatie van de IJzeren Poort in Google Maps.

Voorbij de IJzeren Poort vormt de Donau een natuurlijke grens tussen Roemenië en Bulgarije. Voordat de Donau uitmondt in de Zwarte Zee vertakt de rivier zich in de omvangrijke Donaudelta. Het grootste gedeelte van deze delta ligt op het grondgebied van Roemenië. Het noordelijke deel van de delta hoort bij Oekraïne. De Donaudelta behoort tot de grootste rivierdelta's van Europa «

» Bekijk de locatie van de Donaudelta in Google Maps.

Referenties

Berendsen, H. J. A. (2008), Landschap in delen: Overzicht van de Geofactoren. Assen: Van Gorcum.

Beukenkamp, P. (2004), Europa, Ruimtelijke samenhang en verscheidenheid in de Europese Unie. In B. de Pater (Red.), Fysisch-geografische aspecten van Europa (pp. 21-50). Assen: Van Gorcum.

Földvary, G. Z. (1988), Geology of the Carpathian region. Singapore: World Scientific.

Lungu, M. (2003), România: Atlas Geografic. Constanța: Editura Steaua Nordului. «