Natuurbeelden flora

Referenties

Grey-Wilson, C. en Blamey, M. (2010), Bergflora van Europa; Van IJsland en Scandinavië tot Oost-Europa, Spanje en Italië. Baarn: Tirion.

Speta, S. en Rákosy, L. (2010), Wildpflanzen Siebenbürgens. Freistadt: Plöchl.

Weeda, E. J. et al. (1985-1994), Nederlandse Oecologische Flora; Wilde planten en hun relaties deel 1 t/m 5. Amsterdam: Uitgave IVN.