Landschap in Roemenië

Grasland


Halfnatuurlijk grasland

Grasland dat al eeuwenlang extensief wordt begraasd door vee of in gebruik is als hooiland. Er wordt geen gebruik gemaakt van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Dat zorgt voor een ongekende botanische rijkdom. » Lees verder

Bosweide

Bosweiden zijn weidegronden met verspreid staande bomen. De begroeiing rondom de vaak eeuwenoude bomen behoort tot de graslandvegetaties. Veel Roemeense bosweiden worden nog steeds begraasd. » Lees verder

Alpien grasland

De uitgestrekte alpenweiden boven de boomgrens worden in de zomer begraasd door koeien en schapen. Er groeien veelal zeldzame planten. » Lees verder

Transhumance

Hoewel de alpenweiden relatief ontoegankelijk zijn, laten de boeren hun vee er in de zomermaanden toch grazen. Daarbij verblijven de herders de hele zomer met hun kuddes in de bergen. » Lees verder