Biogeografische regio's in Roemenië

Biogeografie is de leer van de ruimtelijke spreiding van planten en dieren over het aardoppervlak en de processen die daarmee samenhangen (vrij naar Strahler & Strahler, 2012).

Binnen de Europese Unie worden door de European Environment Agency [EEA] negen biogeografische regio's onderscheiden:

  • Alpiene regio;
  • Atlantische regio;
  • Boreale regio;
  • Continentale regio;
  • Macaronesische regio;
  • Mediterrane regio;
  • Pannonische regio;
  • Steppe regio;
  • Zwarte zee regio.

Op het grondgebied van Roemenië vinden we vijf van de negen biogeografische regio's. Dit zijn:

Binnen de EU ligt de steppe regio alleen in Roemenië.

Referenties

Strahler, H. en Strahler, N. (1992), Modern Physical Geography, John Wiley & Sons.